Projčćšdšekt kroz suradnju visokoobrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, studenata i lokalnog stanovništva u konkretnim ruralnim zajednicama Međimurske i Splitsko-dalmatinske županije razvija, testira i validira inkluzivni i participativni program društveno-korisnog učenja u području održivog ruralnog razvoja. Uz razvijenu replikabilnu metodologiju i alate, projekt inicira i daje podršku novim i postojećim društveno-inovativnim mikropoduzetničkim pothvatima, generatorima društveno-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.

Ciljevi projekta:
razvoj ruralnih lokalnih zajednica kroz pokretanje društveno-inovativnih održivih mikropoduzetničkih aktivnosti korištenjem lokalnih resursa
pokretanje lokalne ekonomije i zaustavljanje migracije iz ruralnih u urbane krajeve
razvoj održivog partnerstva visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva
osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz lokalnih zajednica
osnaživanje kapaciteta studenata koji će kroz razvijenu metodologiju pop-up ruralnih
društveno-inovativnih hubova poticati održive razvojne aktivnosti

Glavne aktivnosti
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz lokalnih zajednica
Jačanje kapaciteta studenata za rad u lokalnim zajednicama
Razvoj metodologije i modela pop-up ruralnih hubova za društvene inovacije i (mikro)poduzetništvo
Testiranje metodologije i modela u odabranim lokalnim zajednicama
Mentorska podrška pojedincima
i razvojnim timovima koji pokreću društveno-inovativne (mikro)poduzetničke pothvate u odabranim lokalnim zajednicama
Institucionalizacija rezultata projekta
Promotivno-informativne aktivnosti
Upravljanje projektom

Ciljane skupine
Lokalne organizacije civilnog društva i njihovi zaposlenici/članovi
Studenti iz ruralnih krajeva s partnerskih visokoškolskih ustanova
Nastavnici/zaposlenici visokoškolskih ustanova
Alumni partnerskih visokoobrazovnih ustanova
Ostali studenti
Društveni inovatori i poduzetnici

Krajnji korisnici projekta
Članovi i korisnici usluga organizacija civilnog društva
Aktivirano lokalno stanovništvo
Skupine u riziku od siromaštva 
i socijalne isključenosti
Visokoškolske ustanove, nastavnici 
i studenti koji nisu uključeni u projekt
Ostale organizacije civilnog društva koje nisu 
uključene u projekt
Šira lokalna zajednica gdje se provodi projekt

Područje obuhvata:
Međimurska županija – Općina Štrigova, Općina Mala Subotica
Splitsko-dalmatinska županija – otok Vis

Trajanje projekta
19. ožujak 2018. – 19. ožujak 2020. (24 mjeseci)

Vrijednost projekta
1.194.848,89 Kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Program Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Start typing and press Enter to search